Yönetim Kurulu

Editor
Dr. Öğretim Üyesi  Mustafa Yılmaz
Sakarya Üniversitesi
E-mail: myilmaz@sakarya.edu.tr

Yardımcı Editör
Dr. Öğretim Üyesi Tahir Benli
Kastamonu Üniversitesi
E-mail: tbenli@kastamonu.edu.tr

Yayıncı
Kürşat Çapraz
Sakarya Üniversitesi
E-mail: kcapraz@sakarya.edu.tr

InTraders Akademik Platformu