Yeni Sayı İçin Makale Çağrısı

InTraders Dergi Konuları; uluslararası ticaret ve uluslararası ticaret ilgili multidisipliner (iktisat, işletme, tedarik zinciri yönetimi) konulardır

InTraders Kongrelerine katılan yazarlara ücretsizdir.

Makale göndermi için :  http://dergipark.gov.tr/intraders

InTraders Akademik Platformu