InTraders Akademik Platformu

6. InTraders Uluslararası Ticaret Kongresi

 5-9 Ekim 2020

InTraders Uluslararası Ticaret Kongresi isim tescili yapılmış, uluslararası kongre niteliklerini taşıyan uluslararası ticaret alanına İlkbahar ve Sonbahar Kongreleri, Kongre Duyuruları, Ekonomi Blog, Akademik Dergi ve Pazar Araştırması başlıkları ile araştırmacılara katkı sağlamayı hedeflemektedir.

27/06/2018 tarih ve 2018/11834 Karar sayılı Resmi Gazete’de yer alan Akademik Teşvik Yönetmeliği’ne (En az 5 farklı ülkeden katılımcı sağlanması, tam metin kitabı yayınlanması)  göre kongrelerimiz uluslararası kongre kriterlerini taşımaktadır.

Geçmiş döneme ait tüm kongrelerimiz uluslararası kongre kriterini sağlamıştır.

Yayın Olanaklarımız

InTraders Uluslararası Ticaret Akademik Dergisi Dergipark üzerinden yayın sürecini yürütmekte olup ilk sayısını Aralık 2018’de yayınlamıştır.

InTraders Konferansı uluslararası olup YÖK uluslararası kongre kriterlerini taşımaktadır.

Kongrenin yazım ve sunum dili İngilizce’dir. 

İlkbahar ve Sonbahar dönemlerinde olmak üzere yılda 2 defa InTraders Uluslararası Ticaret Kongresi düzenlenmektedir.

Akademiden ve özel sektörden davetli özel konuşmacılar yer alacaktır.

Yurtiçi ve yurtdışından tüm akademisyenler, öğrenciler ve özel sektör yöneticileri dinleyici olarak davetlidir.

InTraders Akademik Platform