Bildiri Kabul Süreci

Bildiri kabul sürecinde index kriterleri uygulanmaktadır (benzerlik-ithenticate-2 bilim kurulu üyesi süreci).

Yazara kabul/red sonucu 20 gün içinde verilmektedir. Genel liste belirtilen tarihte toplu olarak web sayfamıza eklenmektedir.

Ön İnceleme ve iki farklı bilim kurulu üyesi tarafından bilimsel uygunluk kontrolü yapılmaktadır.

Ön inceleme: 2-4 gün sürebilmektedir.  Dergi ve bildiri özet-tam metin kitapları ön inceleme için ithenticate kontrolü, kongre konu kapsamı ve şekilsel kontrol yapılmaktadır. Kongre özet kitabı  %5, kongre tam metin kitabı için %20, InTraders Uluslararası Ticaret Akademik Dergisi için %10 benzerlik oranı kabul edilmektedir.

Bilim Kurulu süreci:10-15 gün sürmektedir. Kör hakem süreci işletilmekte olup en az bir bilim kurulu üyesinin olumlu sonuç belirtmesi yeterlidir.

Ithenticate ve hakem raporları yazarlar ile paylaşılmakta olup, index başvuruları için arşivlenmektedir.