Özet

Sample-Abstract

InTraders Uluslararası Ticaret Akademik Dergisi Dergipark tarafından kurulumuna izin verilmiş olup ilk sayısı Aralık 2018’de yayınlanmıştır. Yılda iki defa yayın yapacak olan dergimiz ayrıca kongrelerimize özel sayılar çıkaracaktır.

Kongre yazım ve sunum dili İngilizce’dir.

Özetler Times New Roman 12 punto tek satır aralıklı ve normal sayfa ebatlarında word dosya olarak hazırlanmalıdır. Kelime sayısı 250-300 arasında olmalıdır.

Yazar adı, üniversite adı ve mail adresi yazı başlığı ile özet arasında yer almalıdır. Özet sonunda anahtar kelimeler ve jel kodundan sonra yazarların telefon bilgileri yer almalıdır.

Doktora konsorsiyumu oluşturulacaktır. Doktora konsorsiyumuna gönderilecek yazılar öğrencilerin kayıtlı oldukları kendi enstitülerin tez konusu öneri formu ve tez izleme kurallarına göre hazırlanmalıdır.

Jel kodu ve maksimum 5 anahtar kelime yer almalıdır.

Özette konu kısaca açıklanmalı, metodoloji, bulgu ve sonuç kısmına yer verilmelidir. Çalışmanın amacı en az 2-3 cümle ile açıklanmalıdır.

Özet değerlendirme kriterleri;

1-Kongre konu kapsamında olması

2-Akademik dil uygunluğu

3-Analiz içermesi

4-Bulgu, sonuç ve tartışma kısmına değinilmesi şeklinde yapılmaktadır.

Özet değerlendirmeler Ithenticate Programı ile kontrol edilecek ve kör hakem sürecinden geçirilecektir. Ithenticate Programı ile benzer konu çalışması mevcut ise yazılar değerlendirme dışı bırakılacak ve hakem süreci başlatılmadan red edilecektir.

Özetinizi ” özet yazım kuralı”na göre hazırlayarak 10 Ağustos 2021’a kadar word dosyası olarak intradersoctober@gmail.com ‘a göndermeniz yeterlidir. Özet gönderim tarihlerinden sonra gönderilen özetler değerlendirmeye alınacak olup, geç kayıt ücreti üzerinden değerlendirilecektir.