Pazar Araştırması

Pazar araştırması başlığı altında özel sektör, akademisyen ve uluslararası ticaret alanında çalışma yapan öğrencilere katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.

Yalnızca uluslararası ticaret alanında özel sektör, akademisyen ve öğrenci taleplerine yönelik aşağıdaki şekilde çalışma yürütmekteyiz:

Özel Sektör Talepleri: eğitim talebi, pazar araştırması, vaka çalışması, stajer talebi

Öğrenci Talepleri: staj talebi, tez-makale çalışması, burs, vaka analizi

Akademisyen Talepleri: eğitim verme, tez-makale çalışması, vaka analizi, pazar araştırması

Öncelikli alanımız lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine uluslararası ticaret alanında yapacakları tez, makale, bitirme ödevi çalışmalarını tamamlayabilmeleri için fon ve burs sağlamaktır. Fon ve burs önceliği çalışmayan ve herhangi bir yerden burs almayan sırasıyla doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencileridir. Vakıf üniversitelerinde okuyan tam burslu öğrenci dışındaki öğrenciler fon ve burslardan yararlanamaz. Fon süreci için duyuruya çıkılmıştır. Pazar araştırması başlığı altında yapılan tüm duyurularımız Kongre Facebook Grup sayfasından yapılmaktadır.

Talepleriniz için “iletişim” formunu doldurunuz.

InTraders Akademik Platform