Tam Metin

Tam metinler word dosya olarak hazırlanmalıdır. Times New Roman yazı stili 12 punto, tek satır boşluklu, normal sayfa ebatı kullanılmalıdır.  APA veya HARWARD yönteminden biri tercih edilebilir. Özet kısmı Times New Roman 10 Punto olmalıdır. Tam metin Türkçe ise İngilizce özet(başlık, özet, anahtar kelime, jel kod) de eklenmelidir.

Yazar adı, üniversite adı ve mail adresi yazı başlığı ile özet arasında yer almalıdır. Özet sonunda anahtar kelimeler ve jel kodu bulunmalıdır.

Jel kodu ve maksimum 5 anahtar kelime yer almalıdır.

Tüm yazılar 10-20 sayfa aralığında olmalı en az 10 kaynakça kullanılmış olmalıdır.

Tam metinler özet, anahtar kelime, jel kod, giriş, literatür taraması, metodoloji, bulgu ve sonuç-tartışma kısımlarından oluşmalıdır.

Tam metinler Ithenticate Programı ve hakem sürecine tabi olacaktır. Tam metinler kongre sunum sonrasında gönderilecektir. Tam metin son gönderim 10 Ekim 2020’dur.

Kongre sunum süresi 12 dakikadır.

Sunum ve yazım dili İngilizce’dir.

Kongre özet ve tam metin kitabı ISBN numaralı e-kitap olarak yayınlanacaktır.

Tam metinler sunumdan sonra gönderilecektir.

Kabul edilen yazılara ait sunum dosyası 25 Eylül 2020’e kadar intradersoctober@gmail.com a gönderilmelidir Sunum dosyası 25-30 slayt şeklinde olmalıdır. (Sunum dosyasını göndermeyen yazılar, programa dahil edilmeyecek ve ücret iadesi yapılmayacaktır. Bu şekilde kongre sunumlarının niteliğinin artırılması hedeflenmektedir. )