InTraders Akademik Platformu 

5. InTraders Uluslararası Ticaret Kongresi

Sakarya Üniversitesi BAPK ve University of Craiova Akademik Başkanlığında 1-2-3 Haziran 2020, Sakarya Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. İstanbul Programı 4-5-6 Haziran 2020’de gerçekleştirilecektir.

Kongrenin sunum dili İngilizce’dir. Tam metinler İngilizce veya Türkçe hazırlanabilir.

 

Yayın Olanakları

1-Seçilen yazılar InTraders Uluslararası Ticaret Akademik Dergisi‘nde yayınlacaktır. Kongre katılımcılarına ücretsizdir.

2-Kongre yazılarından “Kitap Bölümü” yayınlanacaktır.  Doçentlik kriterini sağlayan “HİPERYAYIN” tarafından e-kitap olarak yayınlanacaktır.  Kongre katılımcılarına ücretsizdir.

3-Kongre özet ve tam metin kitapları yayınlanacaktır. Kongrede sunumu yapılan yazılar yer almaktadır.

 

10-11-12 Mayıs 2018 tarihinde düzenlemiş olduğumuz kongreye 11 farklı  ülkeden katılım sağlanmış ve sunumları gerçekleştirilmiştir.  27/06/2018 tarih ve 2018/11834 Karar sayılı Resmi Gazete’de yer alan Akademik Teşvik Yönetmeliği’ne (En az 5 farklı ülkeden katılımcı sağlanması, tam metin kitabı yayınlanması)  göre kongrelerimiz uluslararası kongre kriterlerini taşımaktadır.

InTraders Uluslararası Ticaret Kongresi marka tescili yapılmış olup, uluslararası kongre niteliklerini taşıyan uluslararası ticaret alanına kongre, akademik dergi ve pazar araştırması başlıkları ile katkı sağlamayı hedefleyip kar amacı gütmeyen organizasyondur.

Akademisyenler ve özel sektör yöneticilerinin bilimsel ve uygulamaya yönelik bildirileri kabul edilecektir.

YAYINLARIMIZ

InTraders Ekibi, dış ticarete gönül vermiş kişilerden oluşmaktadır. Kongre ticari amaçlı olmayıp, uluslararası ticaretle ile ilgili konularda tez/makale/saha incelemesi vb. şekilde çalışmasını tamamlamayı amaçlayan araştırmacılara burs / finans sağlamayı amaçlamaktadır.

Akademiden ve özel sektörden davetli özel konuşmacılar yer alacaktır.

Yurtiçi ve yurtdışından tüm akademisyenler, öğrenciler ve özel sektör yöneticileri dinleyici olarak davetlidir.

InTraders Akademik Platform