Amaç ve Kapsam

InTraders Uluslararası Ticaret Kongreleri,  araştırmacıların bilimsel çalışmalarını yayınlayabilecek; akademik gelişimlerine katkı sağlayabilecek ve nitelikli akademik çalışmaların sayılarının artmasını sağlayacak bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır.

Kongre konuları; uluslararası ticaret, işletme, iktisat, tedarik zinciri yönetimi, hukuk, toplumsal cinsiyet çalışmaları ve uluslararası ilişkiler’dir.  Kongre yazım ve sunum dili İngilizce’dir.

InTraders Uluslararası Ticaret Kongreleri, uluslararası ticaret alanında İngilizce veya Türkçe  hazırlanmış özgün, bilimsel araştırmaları yayınlayan hakemli uluslararası bir kongredir.  Kongrelerimizde yayımlanan makalelerin dil, bilim, yasal ve etik sorumluluğu yazarlara aittir. Kongre yayımlarında yer alan makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Arşiv

InTraders Akademik Platform