Bildiri kabul sürecinde index kriterleri uygulanmaktadır (benzerlik-ithenticate-2 bilim kurulu üyesi süreci).

Yazara kabul/red sonucu 20 gün içinde verilmektedir. Genel liste belirtilen tarihte toplu olarak web sayfamıza eklenmektedir.

Ön İnceleme ve iki farklı bilim kurulu üyesi tarafından bilimsel uygunluk kontrolü yapılmaktadır.

Ön inceleme: 2-4 gün sürebilmektedir.  Dergi ve bildiri özet-tam metin kitapları ön inceleme için ithenticate kontrolü, kongre konu kapsamı ve şekilsel kontrol yapılmaktadır. Kongre özet kitabı  %5, kongre tam metin kitabı için %20, InTraders Uluslararası Ticaret Akademik Dergisi için %10 benzerlik oranı kabul edilmektedir.

Bilim Kurulu süreci:10-15 gün sürmektedir. Kör hakem süreci işletilmekte olup en az bir bilim kurulu üyesinin olumlu sonuç belirtmesi yeterlidir.

Ithenticate ve hakem raporları yazarlar ile paylaşılmakta olup, index başvuruları için arşivlenmektedir.

Arşiv

InTraders Akademik Platformu