Yayın Olanakları

1-Seçilen yazılar InTraders Uluslararası Ticaret Akademik Dergisi‘nde yayınlacaktır. Kongre katılımcılarına ücretsizdir.

2-Kongre yazılarından “Kitap Bölümü” yayınlanacaktır.  Doçentlik kriterini sağlayan “HİPERYAYIN” tarafından e-kitap olarak yayınlanacaktır.  Kongre katılımcılarına ücretsizdir.

3-Kongre özet ve tam metin kitapları yayınlanacaktır. Kongrede sunumu yapılan yazılar yer almaktadır.

Konu Başlıkları

Uluslararası ticaret, işletme, iktisat, tedarik zinciri yönetimi, hukuk ve uluslararası ilişkiler‘dir.

Detaylı Başlık Listesi
Uluslararası Ticaret
İthalat-İhracat
Yabancı Yatırımlar
Uluslararası İşletmecilik
Uluslararası Pazarlama
INCOTERMS
Dış Ticaret İşlemleri
Sigorta
Bölgesel Ekonomi
Bölgesel Kalkınma
Lojistik
Gümrük
Serbest Ticaret Bölgeleri
Serbest Ticaret
Kümelenme
Turizm
Sağlık Turizmi
Pazarlama (Ürün ve Hizmet)
Organik Tarım Pazarlaması
Helal Gıda Pazarlaması
Entegre Pazarlama İletişimi
Reklamcılık
Kalite Standartları (ISO, Helal, Organik Vb.)
Ekonomik, İşbirliği ve Kalkınma Örgütleri
Uluslararası Finans
Uluslararası İnsan Kaynakları
Para ve Bankacılık
Uluslararası İş Yönetimi
Uluslararası Enerji Piyasası
Uluslararası Strateji ve Sürdürülebilirlik
E-Ticaret ve Rekabet Stratejisi
Küreselleşme
Küresel Rekabet
Markalaşma
İş Ahlakı
Yenilik
Liderlik
Girişimcilik
Yeni İş Girişimciliği
Diğer: Ekonomi ve İşletme Konuları

Arşiv

InTraders Akademik Platformu