Yayın Olanakları

Sample-Abstract

Özet son gönderim 30 Mart 2021. (Özet gönderim tarihlerinden sonra gönderilen özetler değerlendirmeye alınacak olup, geç kayıt ücreti üzerinden değerlendirilecektir.)

InTraders Uluslararası Ticaret Akademik Dergisi Dergipark tarafından kurulumuna izin verilmiş olup ilk sayısı Aralık 2018’de yayınlanmıştır. Yılda iki defa yayın yapan dergimiz ayrıca kongrelerimize özel sayılar çıkaracaktır (http://www.dergipark.gov.tr/intraders).

Kongre yazım ve sunum dili İngilizce’dir.

Özetler Times New Roman 12 punto tek satır aralıklı ve normal sayfa ebatlarında word dosya olarak hazırlanmalıdır. Kelime sayısı 250-300 arasında olmalıdır.

Yazar adı, üniversite adı yazı başlığı ile özet arasında yer almalıdır. Özet sonunda anahtar kelimeler ve jel kodundan sonra yazarların telefon ve mail bilgileri yer almalıdır.

Jel kodu ve maksimum 5 anahtar kelime yer almalıdır.

Özette konu kısaca açıklanmalı, metodoloji, bulgu ve sonuç kısmına yer verilmelidir. Çalışmanın amacı en az 2-3 cümle ile açıklanmalıdır.

Özet konuları ,kongre konu kapsamı dışında olan yazılar kabul edilmeyecektir.

Özet değerlendirme kriterleri;

1-Kongre konu kapsamında olması

2-Akademik dil uygunluğu

3-Analiz içermesi

4-Bulgu, sonuç ve tartışma kısmına değinilmesi şeklinde yapılmaktadır.

Özet değerlendirmeler Ithenticate Programı ile kontrol edilecek ve kör hakem sürecinden geçirilecektir. Ithenticate Programı  ile benzer yöntem ve konu çalışması mevcut ise yazılar değerlendirme dışı bırakılacak ve hakem süreci başlatılmadan red edilecektir.

Özetinizi ” özet yazım kuralı”na göre hazırlayarak  30 Mart 2021′e kadar word dosyası olarak intradersmay@gmail.com ‘a göndermeniz yeterlidir.

Arşiv