Örnek Özet: Sample-Abstract

InTraders Uluslararası Ticaret Akademik Dergisi Dergipark tarafından kurulumuna izin verilmiş olup ilk sayısı Aralık 2018’de yayınlanmıştır. Yılda iki defa yayın yapan dergimiz ayrıca kongrelerimize özel sayılar çıkaracaktır (http://www.dergipark.gov.tr/intraders).

Kongre yazım ve sunum dili İngilizce ’dir.

Özetler Times New Roman 12 punto 1,5 satır aralıklı ve normal sayfa ebatlarında word dosya olarak hazırlanmalıdır. Kelime sayısı 250-300 arasında olmalıdır.

Yazar adı yazı başlığı ile özet arasında yer almalıdır.  Yazarın ünvanı, kurumu, mail adresi ve ORCID No’su dipnot olarak yer almalıdır. Özet sonunda anahtar kelimeler ve JEL kodundan sonra yazarların telefon bilgileri yer almalıdır. JEL Kodu ekonomi çalışmaları ile ilgili sınıflandırma olmasından dolayı,  çalışmanız ekonomi konusunun dışında ise JEL Kodu olmayacaktır. Maksimum 5 anahtar kelime yer almalıdır.

Özette konu kısaca açıklanmalı, metodoloji, bulgu ve sonuç kısmına yer verilmelidir. Çalışmanın amacı en az 2-3 cümle ile açıklanmalıdır.

Özet konuları ,kongre konu kapsamı dışında olan yazılar kabul edilmeyecektir.

Özet değerlendirme kriterleri;

1-Kongre konu kapsamında olması

2-Akademik dil uygunluğu

3-Analiz içermesi

4-Bulgu, sonuç ve tartışma kısmına değinilmesi şeklinde yapılmaktadır.

Özet değerlendirmeler Benzerlik Programı ile kontrol edilecek ve kör hakem sürecinden geçirilecektir. Benzerlik Programı  ile benzer yöntem ve konu çalışması mevcut ise yazılar değerlendirme dışı bırakılacak ve hakem süreci başlatılmadan red edilecektir.

Özetinizi ” özet yazım kuralı”na göre hazırlayarak  5 Nisan 2024’ye kadar word dosyası olarak intradersmay@gmail.com ‘a göndermeniz yeterlidir.(5 Nisan 2024’ten sonra geç kayıt ücreti üzerinden özet kabul edilmektedir.)

Arşiv