Pazar Araştırması

Pazar araştırması başlığı altında özel sektör, akademisyen ve uluslararası ticaret alanında çalışma yapan öğrencilere katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.

Yalnızca uluslararası ticaret alanında özel sektör, akademisyen ve öğrenci taleplerine yönelik aşağıdaki şekilde çalışma yürütmekteyiz:

Özel Sektör Talepleri: eğitim talebi, pazar araştırması, vaka çalışması, stajer talebi

Öğrenci Talepleri: staj talebi, tez-makale çalışması, burs, vaka analizi

Akademisyen Talepleri: eğitim verme, tez-makale çalışması, vaka analizi, pazar araştırması

Öncelikli alanımız lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine uluslararası ticaret alanında yapacakları tez, makale, bitirme ödevi çalışmalarını tamamlayabilmeleri için fon ve burs sağlamaktır.  Fon ve burs önceliği çalışmayan ve herhangi bir yerden burs almayan sırasıyla doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencileridir. Vakıf üniversitelerinde okuyan tam burslu öğrenci dışındaki öğrenciler fon ve burslardan yararlanamaz. Burs ve fon süreci 2018 yılında planlanmaktadır.

Talepleriniz için “iletişim” formunu doldurunuz.

*Çalışma konusunun uluslararası ticaret alanında olup olmadığına karar verecek olan tek yetkili InTraders Uluslararası Ticaret Kongresi yasal ve idari temsilcisidir.

InTraders Akademik Platformu