Yayın Olanakları

1- İlgili kurullar tarafından seçilen çalışmalar aşağıda belirtilen dergilerde yayınlanacaktır;

InTraders Uluslararası Ticaret Akademik Dergisi

South Asian Journal of Management Sciences

Journal of Education & Social Sciences

Journal of Management Sciences

Journal of Finance and Economics Research

University of Craiova Management Marketing

2- Uluslararası kitap bölümü yayın olanağı sağlanacaktır.

Yeterli talep olması durumunda Uluslararası kitap bölümü yayını 7 farklı kitap olarak planlanmaktadır;

Uluslararası Ticaret; Kitap Adı: Case Studies in International Trade, InTraders 2021-1

İktisat: Kitap Adı: Case Studies in Economics, InTraders 2021-1

İşletme: Kitap Adı: Case Studies in Business, InTraders 2021-1

Tedarik Zinciri Yönetimi: Kitap Adı:  Case Studies in Supply Chain Management, InTraders 2021-1

Çalışma Ekonomisi: Kitap Adı: Case Studies in Labour Economics, InTraders 2021-1

Maliye: Kitap Adı: Case Studies in Finance, InTraders 2021-1

Kamu Yönetimi: Kitap Adı: Case Studies in Political Sciences, InTraders 2021-1

Planlanan uluslararası kitap doçentlik başvuru kriterini sağlayan “HİPERYAYIN” tarafından e-kitap olarak yayınlanacaktır. (Kongre katılımcılarına ücretsizdir)

  • Kongre katılımcıları tek kongre katılım ücreti ile; 1 çalışmasını kongrede, farklı bir çalışmasını ise kitap bölümünde değerlendirebilir.  (17.01. 2020 Tarihli Akademik Teşvik Yönetmeliği madde 3: Kongre, sempozyum, konferans veya benzeri bilimsel etkinlik kitapçıkları ve içeriğinde yayımlanmış bildiriler, yayın kategorisinde değerlendirmeye alınmaz.)
  • Kongre katılımcısı olmayan yazarlara ait çalışmaların uluslararası kitapta, “Kitap Bölümü” olarak yayınlanması, yayın ücreti 750 TL’dir.
  • Kitap Bölümü çalışmaları için son gönderim tarihi : 5 Haziran 2021.
  • Kitap bölümü çalışmaları İngilizce olacaktır.
  • Uluslararası kitapta en az 10 çalışma yer alması planlanmıştır. Kitap yayın sürecinde sekretarya, bilim kurulunu ve uluslararası editör kurulunu ilan edecektir.
  • Konu kapsamı “uluslararası ticaret, iktisat, işletme, tedarik zinciri yönetimi, çalışma ekonomisi, maliye ve kamu yönetimi”dir. Kitaptaki bölümlerin vaka çalışmalarına yönelik araştırmalar olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

3-Kongre özet ve tam metin kitapları yayınlanacaktır. Geçmiş kongrelerimize ait tüm özet ve tam metin kitapları yayınlanmış olup geçmiş kongrelerimiz YÖK’ün uluslararası kongre kriterlerini sağlamıştır.

*Değişiklik hakkı saklıdır.

Arşiv