InTraders Akademik Platformu

Dış Pazar Araştırması

InTraders Akademik Platformu, Uluslararası Ticaret Kongresi isim tescili yapılmış, uluslararası kongre niteliklerini taşıyan uluslararası ticaret alanına İlkbahar Kongresi, Sonbahar Kongresi,  Akademik Dergi ve Dış Pazar Araştırması başlıkları ile katkı sağlamayı hedefleyen kar amacı gütmeyen akademik organizasyondur.

InTraders Ekibi, dış ticarete gönül vermiş kişilerden oluşmaktadır. Kongre ticari amaçlı olmayıp, uluslararası ticaretle ile ilgili konularda tez/makale/saha incelemesi vb. şekilde çalışmasını tamamlamayı amaçlayan araştırmacılara burs / finans sağlamayı amaçlamaktadır. Bu tür duyurular kongrenin Facebook Kongre Grup sayfasında yapılmaktadır.

InTraders Uluslararası Ticaret Akademik Dergisi Dergipark veritabaanından yayın yapmaktadır. Yılda iki sayı yayınlanmaktadır.

InTraders Konferansı uluslararası olup YÖK uluslararası kongre kriterlerini taşımaktadır.

Kongrenin dili İngilizce’dir. Kongre yazım ve sunum dili İngilizce’dir.

İşbirlikleri için info@intraders.org ile iletişime geçebilirsiniz.

InTraders Akademik Platform